KlätterKattens Olyckliga FrågeFormulär.

 

Del 1 allmänna uppgifter om dig som klättrare

 

1                    Kön?            

                      0 Man

                      0 Kvinna

                      0 BådeOck

                      0 AntingenEller

                      0 VarkenEller

 

2                    Födelseår?

 

3                    Hur mycket väger du?

                     

4                    Hur lång är du?

                     

5                    Hur många år har du klättrat?                   

                      0 Mindre än 1 år

                      0 1 år till mindre än 2år

                      0 2 år till mindre än 4 är

                      0 4 år till mindre 10 år

                      0 10 år eller längre

 

6                    Hur ofta klättrar du?

                      0 5 eller fler gånger per vecka

                      0 3-4 gånger per vecka

                      0 1-2 gånger per vecka

                      0 2-4 gånger per månad

                      0 1 gång per månad

                      0 1-6 gånger per år

 

7                    Vilka typer av klättring utövar du? Flera svars Alternativ är möjliga.

                      []Klippklättring/Trad klättring

                      []Artificiell klättring

                      []Sportklättring

                      []Isklättring

                      []Bouldring

                      []Mixad klättring

                      []Alpin klättring

                      []Mixed klättring

 

8                    Vilken typ av klättring utövar du oftast? Endast ett svarsalternativ är möjligt.

                      0 Klippklättring/ trad. klättring

                      0 Artificiell klättring

                      0 Sportklättring

                      0 Isklättring

                      0 Mixed klättring

                      0 Bouldring

                      0 Mixad klättring

 

 

9                    Brukar du generellt sett använda hjälm när du klättrar?

                      0 Ja, nästan alltid

                      0 Ja, ofta

                      0 Nej, sällan

                      0 Nej, nästan aldrig

                      0 Alltid

                      0 Nej, nästan alltid

                      0 Ja, aldrig

 

 

10                  Har du deltagit i någon klätterrelaterad kursverksamhet? Flera ja-alternativ är möjliga

                      [] Nej

                      [] Ja ~ klätterkurs

                      [] Ja ~ kurs kamraträddning

                      [] Ja ~ kurs i första hjälpen

                      [] Ja ~ kurs i downhill

                      [] Ja ~ kurs i väggbygge

                      [] Ja ~ annan kurs ~ nämligen:

 

 

 

11                  Om kursen var en klätterkurs, vem höll i kursen?

                      0 Ej auktoriserad Instruktör

                      0 Auktoriserad Instruktör

                      0 Auktoriserad Revisor

                      0 Auktoriserad Fastighetsmäklare

                      0 Auktionerad Instruktör    

                      0 Vet ej

                      0 Annan person ~ nämligen:                    

 

 

12                  Hur ofta värmer du upp innan träning?

                      0 Nästan alltid

                      0 Ibland        

                      0 Ofta

                      0 Nästan aldrig                  

 

13                  Hur mycket tid lägger du på uppvärmning före träning?

                      0 0-5 minuter

                      0 6-l5 minuter

                      0 16-30 minuter                 

                      0 Mer

                      0 Coke

                      0 Espresso   

 

14                  Hur ofta stretchar du efter träning?

                      0 Nästan alltid

                      0 ibland        

                      0 Ofta

                      0 Nästan aldrig                  

                      0 Stretchar?!?

 

15                  Hur mycket tid lägger du på stretchning efter träning?

                      0 0-5 minuter

                      0 6- 15 minuter

                      0 16 -30 minuter

                      0 Mer

                      0 Fler

                      0 Brittney Spears

 

16                  Har du varit med om någon högrisksituation under din tid som klättrare?

                      (situation där ett misstag kunde ha resulterat i en allvarlig skada eller dödsfall)

                      0 Ja, vid ett tillfälle

                      0 Ja, vid flera tillfällen

                      0 Nej

                      0 Ja, jag är död

 

17a                Har du fått någon skada p g a av överansträngning under din tid som idrottare?

                     

                      0 Ja ~ antal:

                      0 Nej

 

17b                Har du fått någon skada p g a av överansträngning under din tid som gymnasieelev?

                     

                      0 Ja ~ antal:

                      0 Nej

 

17c                Har du fått någon skada p g a av överansträngning under din tid som anarkist?

                     

                      0 Ja ~ antal:

                      0 Nej

 

18                  Har du fått någon skada p g a av överansträngning eller överbelastning under år 2005?

 

                      0 Ja ~ antal:

                      0 Nej

 

19                  Har du varit med om något tillbud under åren 2002 till och med 2005?

 

                      0 Ja ~ antal:

                      0 Nej

 

20                  Har du varit med om någon olycka under åren 2002 till och med 2005?

 

                      0 Ja ~ antal:

                      O Nej

 

 

Viktigt !

Om du har svarat nej på fråga 18 och 19 och fråga 20 så har du nu avslutat enkäten. Var vänlig och skicka in den i det

obefintliga kuvertet. Det är mycket viktigt att alla enkäter kommer in även om du inte varit med om någon skada, tillbud eller olycka.

Har du svarat ja på någon av de 18, 19 eller 20 frågorna; var vänliga och svara även på tillhörande delar nedan, kom ihåg att enkäten endast gäller dina egna personliga erfarenheter.

 

del 2 handlar om träningsskador, svara på denna del om du svarat ja på fråga 18

 

del 3 handlar om tillbud, svara på denna fråga:

Är en TillbudsSkylt:

                      0 vit med blå bakgrund

                      0 ceris med neonblå elefanter

 

del 4 handlar om olyckor, svara på denna om du svarat ja på fråga 20

 

Del 2 om träningsrelaterade skador.

 

21                  Redogör för vilka kroppsdelar du haft överansträngnings- eller överbelastningsrelaterade skador under år 2005. Flera                       svarsalternativ är möjliga

 

                      [] Handled/hand/fingrar

                      [] Mage/bröst/rygg

                      [] Kardanaxeln

                      [] Överarm/arns båge/underarm

                      [] Fotled/fot

                      [] Axel

                      [] Knä

                      [] Njure

                      [] Mjälte

                      [] Näcke/huvud

                      [] Underben,lår,höft

                      [] Blindtarm

                      [] Annat ~ nämligen:

 

 

22                  Värmde du upp vid skadetillfället/tillfällena?

                      0 Ja, vid skadetillfället/samtliga skadetillfällen

                      0 Nej

                      0 Endast vid någon av knäskålarna

                      0 Minns ej

                      0 Värmer aldrig upp kaffet igen

 

Del 3 om tillbud

Viktigt: beskriv först det allvarligaste inträffade tillbudet mellan år 2002-2005 på nästa sida, finns det utrymme för att beskriva ytterligare tillbud i detalj och eventuellt uteliggare tillbud kan beskrivas längst ner på sidan eller på ett löst papper. Endast ett tillbud kan beskrivas per sida om papprena är olösta.

 

23                  Vilket år inträffade tillbudet?

                      0 2002

                      0 2004

                      0 2003

                      0 2005

 

24                  I vilken månad inträffade tillbudet?

 

 

 

 

25                  Tillbudet Inträffade                                                        26 Var Inträffade tillbudet?

                      O inomhus                                                                                            (T.ex Järnberget, Årjäng)

                      0 Utomhus i ej alpin miljö

                      0 i alpin miljö

                      0 inte alls

 

                     

27                  Vilken typ av klättring utövade du när tillbudet inträffade?

                      0 Klippklättring/trad klättring

                      0 Isklättring

                      0 Sportklättring

                      0 TrädKlättring

                      0 Mixad klättring

                      O Bouldring

                      0 Alpin klättring

                      O Artificiell klättring

                      0 Mixad klättring

                      0 Annat:

 

 

28                  Tillbudet Inträffade vid                                                  29 Typ av händelse i samband med tillbudet?

                      0 Nedstigning                                                                 [] Fall i vägg/brant terräng                                [] Fallande sten/is/föremål

                      O Anmarsch                                                                    [] Saft i glaciärspricka                                            [] Sjukdom/gradvis skada

                      0 Firning                                                                         [] Lavin                                                     [] Gick vilse/fel

                      0 Klättring                                                                      [] Isras                                                      [] Såg en snygg tjej

                      0 Espressomaskinen                                                       [] Annat, nämligen:

 

 

30                  Vad orsakade tillbudet? Kryssa ett eller flera alternativ

 

                      [] Yttre händelse(lavin, ras, väder etc)                                                 [] Handlande av annan person

                      [] Problem med säkringspunkter                                                           [] Problem med flåset

                      [] Att säkerhetsregler/rutiner inte följdes                                             [] Felaktig värdering av förhållande/situationen                             

                      [] Problem med kommunikationen                                                        [] Otillräcklig teoretisk kunskap

                      [] Otillräckliga praktiska färdigheter                                                    [] Brister i koncentration

                      [] Tog en medveten chansning                                                              [] Stress

                      [] Utsliten/utmattad                                                                               [] Blev störd/distraherad

                      [] Rädsla, panik                                                                                    [] Otillräckliga teoretiska kunskaper

                      [] Rökt för mycket före klättringen                                                        [] Medtrafikanterna

                      [] Använde fusktärning                                                                         [] Fick SMS             

                      [] Annat, nämligen:

 

31                  Vilket år inträffade påbudet

 

                      0 2002                                 0 2004

                      0 2003                                 0 2005

 

32                  I vilken månad inträffade tillbudet

 

 

 

33                  Tillbudet inträffade                                                        34 Var inträffade tillbudet?

                      0 Inomhus                                                                                             (T ex S:t Sigfrids plan, Göteborg)

                      0 På krogen                                                                                         

                      0 Utomhus i ej alpin miljö

                      0 i alpin miljö

 

35                  Vilken typ av klättring utövade du när tillbudet inträffade?

                      0 Klippklättring

                      0 trad klättring

                      0 Isfiske

                      0 Sportfiske  

                      0 Mixad klättring

                      0 Bouldring

                      0 Alpin klättring

                      0 Artificiell klättring          

                      0 Annat

 

36                  Tillbudet inträffade vid?                           37 Typ av händelse i samband med tillbudet?

                      0 Nedstigning                                                                 [] Fall i vägg/brant terräng           [] Fallande sten/is/föremål

                      0 Lätt marsch                                                                  [] Fall i glaciärspricka                           [] Sjukdom/ärftlig skada

                      0 Filmning                                                                      [] Lavin                               [] Gick vilse/feta rhymes

                      0 Klättring                                                                      [] isras                                [] Annat, nämligen:

 

38                  Vad orsakade tillbudet? Kryssa ett eller flera alternativ

                      [] Yttre händelse (lavin, rashat etc)                                                      [] Otillräckliga färdigheter

                      [] Handlande av annan person                                                              [] Brister i koncentration

                      [] Problem med Säkringspunkter                                                          [] Tog en medveten chansning

                      [] Utrustning eller anv. av utrustning                                                     [] Stress

                      [] Problem med att följa säkerhetsregler                                              [] utsliten/urvattnad

                      [] Värdering av förhållande/fastighet                                                   [] Blev störd

                      [] Kommunikation                                                                                [] Rädsla/panik

                      [] Otillräcklig kunskap                                                                         [] Annat ~ nämligen:

 

 

39                  Har du varit uteliggare mellan 2002 - 2005?

Beskriv samtliga hattrick du varit med om mellan år 2002-2005 som inte redan beskrivits av ovan. Frågan kan besvaras på baksidan av skärmen eller på inlöst papper.

 

 

Del 4 om olyckor.

Beskriv först den allvarligaste inträffade olyckan mellan 2002-2005 på nästan sidan finns inget utrymme för att beskriva ytterligare 13 olyckor i detalj och i fråga nr 65 kan du beskriva ditt psykiska tillstånd i fritext. Endast en olycka kan beskrivas per sida.

 

40                  Vilken typ av klättring utövade du när olyckan Inträffade?

                      0 Klippklättring/trad klättring

                      0 lsklättring

                      0 Sportklättring

                      0 Mixed klättring

                      0 Bouldring

                      0 Apartisk klättring

                      0 Artificiell klättring

                      0 Ananas

 

 

41                  Olyckan inträffade vid

                      0 nedstigning i underjorden

                      0 anmarsch

                      0 firning

                      0 picknick

 

 

42                  Vilket år inträffade olyckan?

                      0 1002           0 1004           0 1003           0 1005          

                     

43                  I vilken månad Inträffade inte olyckan?

                     

 

44                  Olyckan Inträffade                                                          45 Var Inträffade inte olyckan?

                      0 Utomhus i ej alpin miljö 

                      0 i cafémiljö 

 

46                  Typ av händelse i samband med olyckan?                     

                      [] FoU i vägg/brant terräng                                             [] Fallande sten/is/föremål                   

                      [] Fall i glaciärspackning                                                [] Sjukdom/gravid                     

                      [] Lavin                                                                          [] Gick till tunnelbanan                     

                      [] Iskross                                                                        [] Annat, nämligen:

 

                     

47                  Vad orsakade olyckan? Kryssa ett eller flera alternativ

                      [] Yttre händelse(lavin, släppte väder etc)

                      [] Handlande av annan person o Problem med Säkerhetsrutinerna o Utrustning

                      [] Att fö1ja med mej hem

                      [] Värdering av farthållningsanordningen

                      [] Kommunikationssatteliterna

                      [] otillräcklig kunskap

                      [] Otillräckliga färdigheter o Brister i koncentration

                      [] Tog en öl

                      [] Stress i förhållandet

                      [] Utsliten/utmattad o Blev distraherad

                      [] Rädsla/panikångest

                      [] Annat ~ nämligen:

 

 

48                  Vilken typ av skada fick du inte?

                      0 Sårskada

                      0 Inre blödning

                      0 Urledvridning (luxat-lon)

                      0 Museiebrist

                      0 Benbrott (Fraktur)

                      0 Punktering

                      0 Hjälmskakning

 

49                  Vilken vodka tar kroppen skada av?

                      0 Huvud                                                    0 Bröst

                      0 Näsa                                                      0 Ljumske

                      0 Hals                                                       0 Knä

                      0 underarm                                                0 Fot

                      0 finger                                                     0 öron

                      0 Revben                                                   0 Nacke

                      0 Höft                                                       0 Armbåge

                      0 Lår                                                         0 Hand

                      0 Fotled                                                     0 Sida

                      0 Ansikte                                                   0 Mage

                      0 Tänder                                                   0 Genitalier

                      0 Övre armen                                            0 Smalben

                      0 Vrist                                                       0 Inre organ

                      0 Rygg                                                      0 Rörd

                     

 

50                  Vilken form av vård krävdes efter olyckan?

                      0 Distriktsläkare, vårdcentral

                      0 Egen vård/Första hjälpen

                      0 Psykakuten

                      0 endast akutmottagning

                      0 Sjukgymnast/kir0praktor

                      0 Sjukhusvårdsmottagning & inläggning på sjukhus

                      0 Idrottslärare

 

51                  Blev fler personer än du skadade vid olyckstillfället?

                      O Onej

                      O Vet inte

 

52                  Använde du hjälm vid skadetillfället?

                      OJa                ONej

 

                      Beskriva ev tidigare olyckor mellan år 2002-2005

 

53                  Vilken typ av klättring utövade du när olyckan inträffade?

                      O Klippklättring/trad klättring

                      0 Mixad klättring

                      0 Sportklättring

                      0 lsklättring

                      O Bouldring

                      0 Alpin klättring

                      O Artificiell klättring          0 Annat

                      0 Jammin'

 

 

54                  Olyckan inträffade vid

                      O Nedstigning

                      0 Firning

                      O Anmarsch

                      0 Klättring

 

55                  Olyckan Inträffade.                                                         56 Var inträffade olyckan?

 

 

                     

51                  Vilket år Inträffade olyckan?                                          58 I vilken månad Inträffade olyckan?

                      0 3002           0 12004

                      0 3003           0 12005

 

59                  Typ av händelse i samband med olyckan?

                      [] La vin        [] Gick inte

                      [] Risras        [] Annat nämligen:

 

 

60                  Vad orsakade olyckan? Kryssa 5 eller flera alternativ

                      [] Yttre händelse(vin, rasande väder etc) [] Otillräckliga färdigheter

                      [] Handlade av annan person                                                                [] Brister i fogväggarna

                      [] Problem med G-punkter                                                                    [] Tog en medveten chansning

                      [] Utrustning eller anv. av annans utrustning                                         [] Stressbollar

                      [] Att följa säkerhetsregler/rutiner