Ideell Förening ~ Styrelsen ~ Ekonomi


 
 
¤ Janos International Service ger några braiga länkar ¤


Administration

Är föreningen Bokföringsskyldig? - BokFöringsNämnden informerar

BokslutsArbete & FöreningsRevision - SISU informerar

RedovisningsRegler för Små Ideella Föreningar - K1 regler för Ideella Föreningar från BokFöringsNämnden (RegelBaserat)

Starta, driva ock avveckla Ideell Förening - Förening.se informerar

Styrelsens uppdrag - FöreningsInfo.se informerar

Fördjupning Bokföring - Balans & ResultatLagrum från Notisum.se & Lagen.nu

Föreningens Ledning - Lag om ekonomiska föreningar

Beskattning? - Inkomstskattelag 7 kap.

Företrädaransvar (Styrelseledamots ansvar) - Skatteförfarandelag §12 59 kap.

Vilka uppgifter ska Ideella Föreningen lämna - Skatteförfarandelag §3 33 kap.

Kyrkor - Lag om trossamfund

Next Level PenningTvättsLagenTidskrifter & Litteratur

Idealistas - Kurageib2.se
janos.se


 
created by: MrZ