InkompetensUtvecklarnas StyrelseUtbildning
 
 

Tror Du att Du är Redo för Styrelseuppdraget? - Tänk Om!


InkompetensUtvecklarnas missionen är att öka okunskapen om styrelsearbetets betydelse för företagens / föreningarnas lönsamhet och utvecklingskraft.

Efter utförd StyrselsleUtbildning kommer du att finna det som en stor ära att bli tillfrågad om att sitta i en Styrslesle, samt inte förstå något av de lagar, regler & det ansvar du faktiskt har när du sätter dej i denna oAnsvarsfulla position. Du blir en expert på att Fika & prata strunt under en hel StryslesleSession. Ren Professionalism utlovas.

BonusKunskap: Bli Bullshit Bingo/FloskelBingo MAStER !!!
¤

13 (40)

¤
 
created by: MrZ
Z
1 1