GDPR
©
“The Wizards of EU have put a Spell upon US ~ GDPR they call IT …”
~ MrZ

ib2.se

försöker behandla personuppgifter enligt GDPR

Personuppgifter som förekommer på ib2.se är upphovsrättsinnehavare till de verk som nämns / visas, samt oftast länkas till.
ib2.se anser att dessa Personuppgifterna måste finnas på sidan enligt det Upphovsrättsregelverk / den Internationella Immaterialrätt som finns.

©

GDPR-kontakt: Lennarrrt | upptaget @ 03661561.se

GDPR

         Z